SWZ Bedrijfsbegeleiding

Bedrijfskundig & Financieel advies­

____________________De website van SWZ-Bedrijfsbegeleiding is uitsluitend bedoeld als informatiebron. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, alsmede alle rechten op het materiaal op deze website, komen toe aan SWZ Bedrijfsbegeleiding. De toegang tot deze documenten houdt geen licentie in of noch enig recht om de informatie aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen of te verspreiden zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van SWZ Bedrijfsbegeleiding. Indien er sprake is van uitleg of advies op deze website, heeft dit een algemeen karakter en wordt verstrekt zonder enige aansprakelijkheid van SWZ Bedrijfsbegeleiding.

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld en van tijd tot tijd wordt bijgehouden, kan geen garantie worden gegeven dat de informatie juist en volledig is of blijft. SWZ Bedrijfsbegeleiding is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, ontstaan als gevolg van het gebruik van, het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website. Hoewel het streven van SWZ Bedrijfsbegeleiding er op is gericht dat de website continu toegankelijk is, kan ook geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de eventuele gevolgen ontstaan als gevolg van het feit dat de website, om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Indien u via de website naar websites van andere organisaties gaat, wijst SWZ Bedrijfsbegeleiding u er op dat die andere websites zijn samengesteld door andere rechtspersonen, dat SWZ Bedrijfsbegeleiding niet verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van die andere website en dat SWZ-Bedrijfsbegeleiding geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor dergelijke websites. Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van de SWZ Bedrijfsbegeleiding website, wordt u geacht van het bovenstaande kennis te hebben genomen.

Alle rechten zijn voorbehouden